paymanashegh

WWW.PAYMANASHEGH.COM

WWW.PAYMANASHEGH.COM

WWW.PAYMANASHEGH.COM

WWW.PAYMANASHEGH.IR

WWW.PAYMANASHEGH.IR

WWW.PAYMANASHEGH.IR

وبسایت رسمی
پیمان عاشق

Slider
Life is like an airplane to me which has a driving force called the will, two wings called intellect and philosophy for flight and balance, and a rudder called art and feeling to determine and set the purpose and direction of life.
( Payman Ashegh )

About Me

Hello to you art and media lovers. You are a visitor to the official reference site belonging to Seyedsaeed Aboozarian, who has been working in the field of art and media for several years under the artistic name of Payman Ashegh. For this reason, we welcome you dear viewer and present a summary of his artistic and professional background to your respected viewers.
Image
زندگی برای من مانند هواپیمایی است که نیروی محرکه ای دارد به نام اراده، دو بال به نام عقل و فلسفه برای پرواز و تعادل، و سکانی به نام هنر و احساس برای تعیین هدف و جهت زندگی.
( پیمان عاشق )

درباره من

سلام به شما هنردوستان و عاشقان عرصه هنر و رسانه شما بازدیدکننده سایت رسمی مرجع هستید متعلق به ((سید سعید ابوذریان)) که چندین سال است با نام هنری ((پیمان عاشق)) در عرصه هنر و رسانه به فعالیت می پردازد . بدین جهت ضمن خوش آمدگویی به شما بیننده گرامی چکیده ای از سوابق هنری و حرفه ای ایشان را به دیدگان محترم شما تقدیم می کنیم.

Image
Image
Image

فعالیت های من

موزیک

قطعات موسیقایی که توسط پیمان عاشق ساخته و خوانده شده است

کلیپ

کلیپها و برنامه های تلویزیونی ساخته شده توسط پیمان عاشق

فیلم

فیلمهای ساخته شده توسط پیمان عاشق

کتاب

کتابهای نگارش شده توسط پیمان عاشق
Image

Last Book

This book contains descriptions and details of psychological cinema from an artistic and scientific point of view. In addition, the second part of the book ،includes the introduction, critique and review of 250 immortal films of the world's psychological cinema. And Finally, in the final part of the book, there is a scientific, analytical and statistical article on the effect of movies on reducing depression in patients with depressive disorder.
Image

آخرین کتاب

این کتاب که اولین کتاب سینمایی ایران با محوریت سینمای روانشناسانه است علاوه بر بررسی علم روانشناسی و اختلالات شایع روانی در میان جوامع ، از منظر سینمایی به روانشناسی و اختلالات پیرامونی آن پرداخته و پس از بررسی 250 اثر سینمایی فاخر جهان، در بخش انتهایی کتاب ضمن بیان مقاله علمی با موضوع تاثیر سینما بر کاهش افسردگی برای خوانندگان کتاب جذابیت خاصی را به ارمغان می آورد.

برخی از آثار موسیقی

    © کلیه حقوق این وبسایت متعلق است به پیمان عاشق . طراحی شده توسط گروه طراحی سایت راشن